Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Ayhan BIBER- Arel Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
 • Prof. Dr. Aytekin CAN- Selçuk Üniversitesi, Konya/Türkiye
 • Prof. Dr. Bahire Efe ÖZAD- Doğu Akdeniz Üniversitesi, GaziMağusa/KKTC
 • Prof. Dr. Fatoş SILMAN – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Prof. Dr. Tolga GÜYER- Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye
 • Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR- Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa/Türkiye 
 • Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU
 • Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ – Selçuk Üniversitesi, Konya/Türkiye
 • Prof. Dr. Oğuz MAKAL – Beykent Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
 • Prof. Dr. Önder ERKARSLAN – Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
 • Prof. Halil YOLERI – Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Prof. Dr. Simber Rana ATAY- Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Prof. Dr. Ahmet Bülent GÖKSEL
 • Prof. Dr. Mehmet KOSTUMOĞLU- Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU- Trakya Üniversitesi, Edirne/Türkiye
 • Prof. Dr. İncilay YURDAKUL- Uşak Üniversitesi, Uşak/Türkiye
 • Prof. Dr. Ahmet Şefik GÜNGÖR- Yaşar Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Prof. Dr. Elif Asude TUNCA – Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke/KKTC
 • Prof. Dr. Belkıs TARHAN- Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke/KKTC
 • Prof. Dr. Filiz TİRYAKİOĞLU
 • Prof. Dr. Oğuz ADANIR
 • Prof. Ünlen DEMİRALP
 • Prof. Dr. Yusuf YURDİGÜL- Atatürk Üniversitesi, Erzurum/Türkiye
 • Prof. Dr. Faruk KALKAN- Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke/KKTC
 • Prof. Dr. Abdolhossein LALEH- Çerh-i Nilüfer-i Üniversitesi, Tebriz
 • Prof. Dr. Ahmet GÜNEYLİ- Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke/KKTC
 • Prof.. Dr. Fevzi KASAP- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Doç. Dr. Naka NIKSIC- Belgrat Üniversitesi, Sırbistan
 • Doç. Dr. Onur BEKIROĞLU – 19 Mayıs Üniversitesi- Samsun/Türkiye
 • Doç. Dr. Lokman ZOR – Niğde Üniversitesi, Niğde/Türkiye
 • Doç. Dr. Metin ÇOLAK – Ege Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Doç. Dr. Safura BORIBAEVA- Al Farabi Milli Üniversitesi- Kazakistan
 • Doç. Dr. Tutku AKTER – Doğu Akdeniz Üniversitesi- GaziMağusa/KKTC
 • Doç. Dr. Sabire SOYTOK- Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Yrd. Doç. Dr. Kamil Kanipek - Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk ÇELIK- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Özen ÇATAL- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem KASIMOĞLU- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. İzlem KANLI- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Yrd. Doç. Dr. Turgül TOMGÜSEHAN- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Dr. Öğr. Üyesi Andreas Treske – Bilkent Üniversitesi, Ankara/Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇETİN ÖZKAN- Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Emrah ONAT- Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye
 • Dr. Berin YOCA- Çukurova Üniversitesi, Adana/Türkiye
 • Dr. Göral Erinç Yılmaz- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Dr. Serkan FUNDALAR- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Dr. Vali GJINALI- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak TÜRTEN- Karabük Üniversitesi, Karabük/Türkiye
 • Dr. Çiğdem DÜRÜST
 • Öğr. Gör. Stambulbek MAMBETALIYEV- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Artıkpay SÜYÜNDÜKOV- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Murat Cem ACARALP- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC
 • Öğr. Gör. Zeyde Yalıner ÖREK- Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/KKTC