Danışma Kurulu


Prof. Dr.  Ümit HASSAN

Rektör - Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr.  Asuman TURANBOY

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr.  Ayşe HAVUTÇU

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Berna KOCAMAN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi


Prof. Dr.  Bülent TAHİROĞLU

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Durmuş TEZCAN

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Elif SONSUZOĞLU

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Fazıl SAĞLAM

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Güray ERDÖNMEZ

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Hakan KARAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Hakan PEKCANITEZ

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Hüseyin PAZARCI

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Işıl ÖZKAN

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Mehmet ÇAKICI

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Murat ATALI

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Mustafa R. ERDEM

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Pervin SOMER

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Polat SOYER

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Rona AYBAY

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Şeref ERTAŞ

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Şükrü Sina GÜREL

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Yasemin ÖZDEK

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr.  Yıldırım ULER

Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Doç. Dr.  Derya Aydın OKUR

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Doç. Dr.  Eylem ATILGAN

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Doç. Dr.  Reşat Volkan GÜNEL

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Doç. Dr.  Yeter TABUR

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yrd. Doç. Dr.  Aydın ATILGAN

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yrd. Doç. Dr. Merve Acun MEKENGEÇ

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yrd. Doç. Dr.  Muhammed ERDAL

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yrd. Doç. Dr.  Ozan ERGÜL

TOOB Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yrd. Doç. Dr.  Tayfun ERCAN

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi