Dergi Hakkında

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sn. Dr. Suat İ. Günsel’in teşvik ve katkılarıyla, 2017 yılında yayın hayatına başlayan YAKIN MİMARLIK Dergisi, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında, elektronik ve 2547-8729 ISSN ile açık erişimli olarak, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yayınlanan uluslar arası, hakemli bir dergidir. 

Amaç
Dergi, mimarlık alanında uluslar arası konu ve sorunlara ait bilimsel araştırmaları özendirerek, ilgililer arasındaki bilgi alışverişini sağlamak, bu yolla da mimarlığa katkı yapmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam
Dergide Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış, nitelikli bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Bu alanlarda gerçekleştirilen araştırmalarla ortaya çıkarılan sonuçların yer aldığı detaylı çalışmalar, derginin kapsamını oluşturmaktadır.

Makalelerin Değerlendirilmesi

Makaleler önce yayın kuralları bakımından editörler tarafından ön değerlendirmeden geçerler. Yayın kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere geri gönderilir. Yayın kurallarına uygun makaleler, çift-kör hakemlik sürecine tabi tutulmaktadır. Editör(ler) tarafından değerlendirilmesine karar verilen makale çoğunlukla en az iki hakeme gönderilir. Yayın için değerlendirilmek üzere kabul edilen tüm belgeler gizli belgeler olarak incelenir. Gizlilik ilkesine uyarak hakemlerle yazar bilgileri, yazarlarla da hakem bilgileri, editör(ler) tarafından izin verilenler dışında paylaşılmaz. Ayrıca hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen görüş ve öneriler gizli tutulmalıdır ve hakemler, makalede atıfta bulunulan yayınlanmış çalışmanın referans bölümünde gösterilmediği durumları tespit etmelidir. Atanan hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda verilen düzeltmeler, yazar/yazarlar tarafından giderildikten sonra makale yayın için hazır duruma gelir. Hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz görüş vermesi durumunda üçüncü bir hakem atanır.

Kapak Tasarımı: Elif Atamaz

Yayıncı: Yakın Doğu Üniversitesi

 

 

 

Yayın Politikası ve Etik

Makalenin yayına kabul edilmesi durumunda, yazarlar telif hakkını YAKIN MİMARLIK Dergisi’ne devretmekte ve bütün yayın haklarına, YAKIN MİMARLIK Dergisi sahip olmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi web sayfası altında yayınlanan derginin yazarlarından ücret talep edilmez. Dergiye herhangi bir reklam alınmaz. Derginin ilk sayısı olan Ekim 2017 (Cilt:1, Sayı:1) sayısından itibaren tüm sayıları, derginin web sayfasında otomatik olarak arşivlenmektedir.

İntihal için Tarama

Makaleler, Turnitin veya iThenticate tarayıcı programlarda taranarak, alıntıların en fazla %20 oranında olup olmadığı kontrol edilir. İntihal tesbit edilen makaleler reddedilir. Yazarlar, çalışmalarının özgün olmasını sağlamalıdır ve yazarlar başkalarının çalışmalarını kullanmışlarsa, uygun şekilde atıf yapılmalıdır. İntihal, her türlü etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur.

Açık Erişim

YAKIN MİMARLIK Dergisi, yazarların çalışmalarına ücretsiz ulaşmalarına ve herhangi bir kullanıcının, ticari olmamak üzere istediği çalışmayı okumasına, indirmesine ve yazdırmasına ücretsiz olarak izin veren CC- BY-NC 4.0 (Creative Commons) lisanslı, açık erişimli bir dergidir.  Yayıncı veya yazardan önceden izin almadan makalelerin tam metinlerine ulaşılabilir ve diğer bilimsel çalışmalarda yararlanılabilir.

http://dergi.neu.edu.tr/index.php/yakinmimarlik/index

Lisans:

Lisans, her ortamda veya formatta kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ticari olmamak koşulu ile başka bir bilimsel çalışmanın oluşturulmasında kullanılmasına izin verir.

Tarandığı İndeksler:
-EBSCOhost

-NEAR EAST UNIVERSITY
JURNAL SYSTEM