Pandemi Dönemi Çalışma Mekanlarında Kişisel Alan Tasarımının Çalışma Verimine Etkisi

  • Cem Doğan Mimar Sina Güzel Sanatlar Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Kişisel Alan, Proksemik, Mekan, Mahremiyet, Çalışma Alanı, Pandemi

Özet

Sürekli değişim halindeki Dünya, insanı ve insanın yaşam tarzını büyük ölçüde etkiler. İnsan Dünya üzerindeki varlığını sürdürdüğü sürece de etkileşim hali devam edecektir. Bu çalışmada, konut içinde gün geçtikçe ihtiyaç haline gelen çalışma alanlarının, güncel tasarım anlayışları ile oluşturulmasının, kullanıcının çalışma verimindeki etkisi ve konsantrasyon düzeyi ile olan ilişkinin kurulması amaçlanmıştır. 2020 yılında başlayan Pandemi sürecinde hayatların tamamının bir konut içine taşınmasıyla, insanların çevrelerindeki sınırları kaybetmesi; Edward T. Hall tarafından yapılan kişisel alan araştırmalarının ışığında, sınırların belirginleştirilmesi için yeni çözümler üretilmeye çalışılmıştır. İnsanın kişisel ve çalışma hayatında çevresi ile ilişkisi, Proksemik kavramı çerçevesinde incelenmiş, kişisel alan mesafesinin ölçütü coğrafya, kültür ve insan psikolojisi bağlamında yapılan literatür araştırmaları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mevcut mekanlarda alan tanımlama yöntemlerinin kişisel zonlar oluşturma bakımından bireyin ortak alanlardan kişisel alanlara geçişindeki yaşadığı süreç kapsamında psikolojik etkilerinden yapılan çıkarımlar ile güncel tasarımcılara öneriler sunulmuştur. Teknoloji ve eğitim alanındaki gelişmelerle, hayatın eve taşınmasının toplum ve birey üzerindeki negatif etkilerini ‘’yeni normal’’ düzen ışığında konut tiplerine göre ayrı bir çalışma alanı olarak uygulayarak değişime uyum sağlanması sonucuna varılmıştır.

Yayınlanmış
2021-09-30