Editörden

Değerli Okurlar,

Dergimizin Nisan 2021 sayısını, yedi farklı üniversiteden on yazara ait, beş adet özgün bilimsel makaleyle ve uluslararası indeksli olarak yayınlamanın mutluluğu ve onuru ile yeniden sizlerle buluşuyoruz. Yaptığımız uluslararası indeks başvurularından ilk olarak önemli bir tarama indeksi olan EBSCOhost’dan kabul görmüş ve dergimiz bu indeksin Central & Eastern European Academic Source veri tabanında taranması uygun bulunmuştur. Bir yıldan bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın koşullarının getirdiği zor koşullarda, tüm çalışmalarımızı dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, dergimizin Mimarlığa katkılarını evrensel boyutta yapması, bilimsel iletişime daha çok yarar sağlayacaktır.

Dergimizin ulaştığı bu seviye için başta derginin fikir babası Kurucu Rektörümüz Sn. Dr. Suat Günsel olmak üzere, değerli makale çalışmaları ile sürdürülebilirliği sağlayan yazarlara, hakemlikleri ile makalelere ve dergiye nitelik kazandıran değerli hocalarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca her zaman yanımızda olan YDÜ Web Team’den Sn. Orhan Özkılıç’a ve her sayının yayına hazırlanmasında katkı ve emekleri olan sevgili arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Nitelikli mimari çalışmalarınızla birlikte mimarca bir yaşam diler, yeniden buluşana dek sağlıkla, mutlulukla kalınız.

Saygılarımla
Doç. Dr. Zihni Turkan
Editör