Yazarlara Notlar

 1. “Yakın Mimarlık”, hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır.
 2. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir.
 3. Dergide yayınlanan yazılardan yapılacak alıntılarda, kaynak gösterilmesi zorunludur.
 4. “Yakın Mimarlık” dergisine gönderilen makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün araştırmalar olmalıdır.
 5. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, öncelikle editör tarafından içerik olarak uygunluğu bakıldıktan sonra ilgili hakemler tarafından incelenir. Yayınlanması uygun olmayan makaleler yazara iade edilmez.
 6. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özetler bulunmalı ve makalede yazar kimliğine ait bilgiler olmamalıdır. Makale başlığı, yazar adı-soyadı, unvanı, bağlı olduğu kurum, adres, telefon ve e-posta adresleri, ayrı bir doküman olarak sunulmalıdır.
 7. Makaleler, M.S. Word dokümanı olarak elektronik ortamda derginin web sayfasına yüklenmeli, bir kopyası da e-posta eki olarak doğrudan editöre gönderilmelidir.
 8. Ana dili İngilizce olmayan yazarlar, İngilizce makalelerini göndermeden önce dil kontrolü yaptırmalıdırlar.
 9. Yakın Mimarlık Dergisi’ne gönderilen makalelerin yazım ve biçim koşulları bakımından son denetimlerinin, yazar tarafından yapıldığı ve bu biçimi ile yayınlanmasına onay verdiği kabul edilir.
 10. Gönderilen metindeki yazıların ana gövdesi, 12 punto Arial karakterde, tek aralıklı; başlıklar 14 punto bold Arial ve alt başlıklar 12 punto bold Arial olarak düzenlenmelidir. Sayfanın üst ve alt, sağ ve sol yanlarından 3 cm. boşluk ayarlanmalı ve A4 kâğıt ebadında olmalıdır.
 11. Makalelerin kelime sayısı 4000-7000 aralığında olmalıdır.
 12. Özetler 12 punto Arial karakterde yazılmalı, en fazla 250 kelimeden oluşmalı ve sonunda, makale içeriğine ait en az dört, en çok altı kelimelik anahtar sözcük bulunmalıdır.
 13. Tüm tablo ve şekiller, birbirini izleyen numaralar verilerek ana metin içerisine yerleştirilmelidir. Tüm plan, fotoğraf, resim ve grafiklere şekil denilmelidir. Başka kaynaklarca daha önce yayınlanmış olanlar için kaynak gösterilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları 10 punto Arial karakterde olmalıdır.
 14. Kaynaklara gönderiler, dipnot şeklinde değil, metin içinde ayraçla verilmelidir. Ör: (Gür, 2000:91).
 15. Metindeki gönderilere ait kaynaklar, kaynakça başlığı ile makalenin sonunda alfabetik sırayla yer almalıdır. Kitap adı, bold olark yazılmalıdır. Ör: Gürkan, H. M. (1996). Kıbrıs Tarihinden Sayfalar. Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları. Kaynak makale ise makale adı italik yazılmalıdır. Ör: Steg, L. & Vlek, C. (2009), Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda, Journal of Environmental Psychology, 29, pp. 309-317.