Son Sayı

Yıl 2020 Cilt 6 Sayı 1

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Jenerik
Sayfalar :
 1-6    PDF
Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ


Makaleler

İbn Kuteybe’de Kıraat–Filolojik Tefsir İlişkisi (Tefsîru Garîbi’l-Kur’ân Örneği) /
Sayfalar : 7-50             PDF
https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.1.01
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILIÇ

 
Meşşâî Filozoflarda İnâyet Kavramı
Sayfalar : 51-94           PDF
https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.1.02
Doç. Dr. Hasan ÖZALP, Yüksek Lisans Raziye ŞAHİNER BULUT

İslam Hukuk Metodolojisinde Debûsî ve Gazzâlî’nin Şer‘î Hükümlerin Delillerine Bakış Açıları
Sayfalar : 95-130         PDF
https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.1.03
Abdurrahim GÜLER

KKTC’deki Yüksek Din Eğitimi Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bu Kurumları Tercih Sebepleri, Beklentileri ve Mesleğe Hazırlık Motivasyonlarının İncelenmesi
Sayfalar : 131-172       PDF
https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.1.04
Dr. Ahmet KOÇ, Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ

İmâm Süyûtî’nin Tasavvuf Risalelerinde Yakaza Anlayışı
Sayfalar : 173-200       PDF
https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.1.05
Dr. Sevda AKTULGA GÜRBÜZ

Niçin Mantık?
Sayfalar : 201-216       PDF
https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.1.06 
Prof. Dr. Ali DURUSOY

سبع حقائق مرعبة حول الاتهام المسلمين بالإرهاب
Sayfalar : 217-248       PDF
https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.1.07
Prof. Dr. Ezzat ASSAYED AHMAD

 

Yayınlanmış: 2020-06-29