Cumhuriyet Döneminde Yeni Türkiye Söylemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

  • Ahmet Aykut ALTAY Akdeniz Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Yeni Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi, Ziya Gökalp, Doğan Avcıoğlu, Değişim

Özet

Yeni söylemi insanların ilgisini çekmiştir ve insanlar yeni olana yönelmeye meyillidir. Bu sebeple yeni söylemi, oy kaygısı güden siyasetçiler tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, ortasında ve son zamanlarında dile getirilen Yeni Türkiye söylemleri, seçilen üç farklı geleneğin temsilcileri esas alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ziya Gökalp, Doğan Avcıoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin bu söylemleri, adı geçen isimlerin eserleri incelenerek, AKP için de yayınladıkları iki belge esas alınarak, içerik analizi yöntemiyle mercek altına alınmıştır. Çalışmanın amacı farklı siyasal geçmişlere sahip kaynaklardan gelen bu söylemlerin, birbirleriyle benzerlikleri ve farklarını saptamaya çalışmaktır. Bu analiz çerçevesinde Ziya Gökalp’in, Doğan Avcıoğlu’nun ve AKP’nin söylemleri değişimin nedenleri, değişimi gerçekleştirecek aktörler, değişimin yöntemi ve amaçlar açısından incelenecek, sonuç kısmında karşılaştırmalı analize tabi tutulacaklardır.

Yayınlanmış
2020-05-07