1934 İSKÂN KANUNU: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE NÜFUSU “MÜTECANİS” HALE GETİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM

Anahtar Kelimeler: Göç, İskân, Asimilasyon, Milli Kimlik, Ulus-Devlet

Özet

Bu çalışmada 1934 tarihli İskân Kanunu incelenmiştir. Söz konusu kanun, tek parti döneminin en önemli hukuki düzenlemelerinden biridir. Erken cumhuriyet döneminin yönetici kadroları, bu kanun yoluyla öncelikle ülkeye yurtdışından göç etmiş ve edecek kitlelerin yerleştirilmesi meselesini halletmek istemişlerdir. Bunun yanı sıra Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çıkan isyanların neden olduğu güvenlik kaygıları da kanunun başlıca yapılma nedenlerinden biridir. Nitekim ülke içinde zorunlu yer değiştirmeler yapılmasına dair kanundaki hükümler dikkat çekicidir. Ayrıca ülkede nüfusun ve tarımsal üretimin artırılması gibi sosyal ve ekonomik amaçlar da söz konusudur. Bütün bunların yanı sıra ülke nüfusunun, kültür ve dil bakımından homojenleştirilmesi de amaçlanmıştır. Bu bağlamda yönetici kadrolar, merkezi devletin etkinliğini ve nüfus üzerindeki kontrolünü olabildiğince artırmayı planlamışlardır. Bu bakımdan İskân Kanunu’nun ülke nüfusuna yönelik birden çok amacı aynı anda gerçekleştirmek için çıkarılmış oldukça kapsamlı bir metin olduğunu belirtmek gerekir.

Yayınlanmış
2020-10-28