BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU: SINIRLARIN ÖTESİNDE KOŞULSUZ KABUL ARAYIŞINDA BİR VAKA SUNUMU

Anahtar Kelimeler: Borderline kişilik bozukluğu, terapi süreci, yapılan çalışmalar

Özet

Borderline kişilik bozukluğu genel olarak aşırı dürtüsellik, duygulanımda ve kişiler arası ilişkilerde dengesizlik buna bağlı olarak da kişiler arası ilişkilerde bozulma, benlik algısında yetersizlik ve terk edilmeye karşı aşırı hassasiyet ile karakterize bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma borderline kişilik bozukluğu örüntüsü gösteren R. isimli hastanın öyküsünü ve bu bozukluğun olabilecek psikoterapi sürecini içermektedir. R., 24 yaşında, üniversite öğrencisi, uzun boylu, yaşında gösteren bir kadındır. Çalışmada hastanın bilgileri ayrıntılı olarak sunulmuştur. Son olarak hastanın yaşanan bir takım olaylar nedeniyle başka bir hastaneye nakledilmesi nedeniyle yarım kalan görüşmelerin nasıl devam ettirilebileceği borderline kişilik bozukluğu ile ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde bu vaka üzerinden tartışılmıştır. Böylece bu bozukluk ve uygulanabilecek psikoterapi süreci hakkında farklı bir bakış açısının sunulması amaçlanmıştır.

Yayınlanmış
2020-10-28