KURUM BAKIMINDAN AYRILAN BİREYLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA UYUM SORUNLARININ “SOSYAL HİZMETLER” BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Bağımsız Yaşam, Çocuk Refahı, Kurum Bakımı, Sosyal Politika.

Özet

Ebeveyn uyaran eksikliği, güvenli olmayan bağlanma, düşük benlik algısı, özsaygı düşüklüğü, şiddet eğilimi, zihinsel, bedensel ve bilişsel gelişimde gerilik gibi kurum bakımında çocukluk döneminde yaşanan sorunlar ilerleyen yıllarda çocukların pek çok sosyal sistem ile (okul, kendi kurdukları aile, iş yeri) ilişkilerine olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle korunma gereksinimi olan bu bireyleri güçlendirmek üzere sorunlar karşısında baş etme becerileri geliştirmeleri ve kendi yaşamlarının kontrolünü sağlamaları için hem kurum bakımındaki hem de kurum bakımı sonrasındaki sosyal hizmetler önemlidir. Mevcut sorunlar ile kurum bakımından ayrılan bu bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları daha zor olmaktadır. Buradan hareketle mevcut derleme çalışmanın temel amacı, kurum bakımından ayrılan bireylerin toplumsal/bağımsız yaşama geçmelerinin önündeki engelleri açıklamaktır. Böylece Türkiye’de bu bireylerin sorunlarına yönelik yürütülen/yürütülmesi gereken kurum bakımı sürecindeki ve sonrasındaki sosyal hizmetlerin önemini tartışmaktır.

Yayınlanmış
2020-10-28