Sevakin Adası'nın Tarihi ve Mimarisi

  • Ahmet Cemal Dağ Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Nuran Kara Pilehvarian
Anahtar Kelimeler: Kızıldeniz, Sevakin Adası mimarisi, ticaret limanı, muşarabiye.

Özet

Sudan’ın doğusunda, Kızıldeniz’in batı kıyılarında yer alan Sevakin Adası doğal coğrafi yapısı sayesinde güvenli bir liman kenti olma özelliğini korumuş ve stratejik konumu sebebiyle tarih boyunca yoğun bir şekilde yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin bölgeye gelişinden sonra zenginleşen mercan kayalarından oluşturulmuş mimari doku, adanın kuzeyine Port Sudan liman kentinin kurulmasıyla terkedilmiş ve ada 20.yy.ın ikinci yarısından itibaren harabe haline gelmiştir. Günümüzde yerleşim bulunmayan ve harabe halinde olan Sevakin Adası, TİKA tarafından restore edilmektedir. Hakkında yeterince Türkçe kaynağın bulunmadığı ada tarihi ve mimarisini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, İngilizlerin işgaliyle beraber adanın geçirdiği dönüşümü, mimari dokusunu ve önemli yapılarını incelemektedir.

Yayınlanmış
2020-10-16